'Tafelronde 161 is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar
die binding hebben met Maarssen'.

De Tafelronde is een vereniging die zowel onderlinge vriendschap bevordert als ook het uitwisselen van kennis, ervaringen en meningen. De vereniging levert hiermee een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. Dit doen wij sinds 1984.

Een actief lid kan veel uit zijn lidmaatschap halen. Oftewel 'een actieve Tafelaar kan veel uit zijn Tafel halen'. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker. Die kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen maken deze avonden tot een bijzondere ervaring. Iedere Tafelaar heeft iets unieks op zijn eigen manier. De Tafel verrijkt.

De vereniging tafelronde 161 Maarssen, acteert lokaal namens Stichting Fund Raising Rafelronde 161 Maarssen, organiseert activiteiten ter ondersteuning van diverse servicedoelen. Lees meer over onze activiteiten en servicedoelen op deze website.

De Nederlandsche Tafelronde

De geschiedenis van de Tafelronde in Nederland begint in 1935. Henk Bruna, oprichter en Erelid, ging stage lopen in Reading, Engeland. Via zijn werkzaamheden kwam hij in contact met de Round Table. Hij kreeg de vraag of hij in Nederland een dergelijke organisatie wilde oprichten. Dat wilde hij graag, maar zijn opleiding voerde hem eerst naar andere buitenlanden.
Toen Bruna in Nederland terugkwam en zijn vriendenkring zich weer begon te vormen, brak de Tweede Wereldoorlog uit. De kansen om een Round Table op te richten waren voorlopig verkeken. Wel zag Bruna in de oorlogsjaren eens te meer de wenselijkheid van een vriendenkring naar model van de Round Table. In het laatste oorlogsjaar begon hij met de vorming daarvan en zodra Nederland in 1945 was bevrijd nam hij contact op met de RTBI.

Oprichting Nederlandsche Tafelronde

De Nederlandsche Tafelronde is opgericht op 7 juni 1946 door H. Bruna.

 

Ieder jaar kiest de President zijn motto. Dit motto staat dat jaar centraal.
Patrick Kip, president van De Nederlandsche Tafelronde 2020-2021 koos voor “Creating Connection”.

Presidentieel Motto NTR 2020 – 2021 | Patrick Kip

Alles draait in de wereld om het hebben en behouden van verbinding; waar zouden we immers zijn zonder internet en onze mobiele telefoon? Verbinding staat centraal in ons leven en daarmee ook onze “connectie” met de Tafelronde op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

Toen ik eind 2014 werd benaderd door een Tafelaar van Tafelronde 186 te Losser, had ik nooit en te nimmer durven dromen dat ik ooit de functie van President zou mogen gaan bekleden. Sterker nog; Tafelronde 186 Losser was klein en slechts een enkeling had ooit van landelijk Tafelen durven proeven.

De eerste interesse werd gewekt toen toenmalig voorzitter van District IV, Anne Joldersma, op visite kwam om te polsen hoe het met onze Tafelronde verging. Toen zijn opvolger Dave Rouwmaat mij vroeg of ik interesse had om aan te haken in het districtsbestuur, was mijn antwoord uiteraard “Ja”! Zo’n kans laat men immers niet lopen!

Na een klein jaar in het districtsbestuur mocht mijn avontuur als voorzitter van District IV beginnen en een wereld ging voor mij, en voor mijn mede-tafelaars die af en toe mee gingen, open! Ik ben dan ook dankbaar voor het feit dat Aart de Boer mij, na mijn tweede jaar als Districtsvoorzitter, vroeg om toe te treden tot het hoofdbestuur.

Terugkijkend naar mijn geschiedenis binnen de Tafelronde is mijn passie voor Tafelen gegroeid vanaf de eerste connectie die gelegd werd in 2014. En bij elke nieuwe connectie groeide niet allen deze passie voor Tafelen, maar groeide ook de groep met Tafelvrienden. Zoals men in het buitenland ook noemt: “meeting old friends for the first time”. 

In Nederland gebruiken we ook vaak de omschrijving: Tafelen verbindt! 

De wereld is sinds de start van de corona-pandemie behoorlijk veranderd, hiermee wordt ook beroep gedaan op onze creativiteit als Tafelaars. Waar eerder de meeste connecties tijdens een werkelijke ontmoeting werden gemaakt. Zullen we dit jaar genoodzaakt zijn alternatieve oplossingen te bedenken en te gebruiken. Passende bij onze slogan “Adapt, Adopt & Improve” zullen we dus moeten blijven zoeken mogelijkheden om de connectie niet te verliezen maar vooral gezamenlijk de Tafelronde te versterken!

Bij mij ontstond die eerste connectie met Tafelen, middels een leuk gesprek en de simpele vraag “of ik een keer mee wou Tafelen”. Laten we er met elkaar dus voor zorgen dat er meer van dit soort connecties ontstaan en er meer personen kunnen genieten van onze geweldige wereld die Tafelen heet!.

Let’s Create Connection! 

Onder het motto “Creating Connections” zullen we dit bestuursjaar, waarin we ons 75e lustrum gaan vieren, aan de slag gaan om de Tafelronde te versterken en maximaal verbinding te gaan creëren. 

De Nederlandsche Tafelronde maakt deel uit van de Internationale organisatie Round Table International (RTI).

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeetings’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and America’s Tablers Meeting (EMATM) en Round Table International (met wereldwijd 30.000 leden).

In totaal kent de RTI 54 associaties. De Tafels van Europa zijn verdeeld in 5 regio’s: Northern Europe and Americas (NEAR), Central and Eastern Europe (CEE), Southern Europe and Mediterranean (SEM), Asia Pacific (ASPA) en Africa, Middle East and Indian Ocean (AMI).

CEE Regio

De Nederlandsche Tafelronde behoort tot de CEE (Central and Eastern Europe) vanwege de ligging in Europa.

Ieder jaar organiseerd een land van de CEE regio de jaarvergadering van de CEE regio. Deze Central and Eastern Tablers Meeting vindt in 2018 plaats in het Salzburg, Oostenrijk. Het staat garand voor 3 dagen feest, kennis, internationale contacten, mooie herinneringen en vooral vriendschap. Iedere Tafelaar zou ooit op een CEETM moeten zijn geweest om te ervaren hoe groots, mooi en indrukwekkend internationaal Tafelen is.